Početna Pravda
Vidite svoju IP adresu!

"Istinita riječ zakletvu ne traži !"

(narodna)

"Pravda slogu, a nepravda razdor čini !"

(narodna)

"Nad silom je sila pravda !"

(narodna)

"Ko pravdu pregazi u zlo zagazi !"

(narodna)

"Prav i dobar je mnogima je kriv i mrzak !"

(narodna)

"Riječ nije novac da se po zvuku poznaje !"

(narodna)

"Istinita riječ je većinom oštra, a neistina većinom umiljata !"

(narodna)

"Prost narod misli gdje je snaga da je tamo i pravda, a ne zna da pravda i snaga malo gdje se sastanu !"

(narodna)

"Mito gdje uđe, odatle pravda iziđe !"

(narodna)

"I ko krivo mjeri, ne voli kad mu se krivo mjeri !"

(narodna)

"Malo ko da neće krivo, a svak obećaje da će pravo !"

(narodna)

"Ne omalovaži visoku misao od niska čovjeka, jer biser ne gubi od vrijednosti što ga izvadi nepoznat ronilac!"

(narodna)

"U istini je spas kao što je u laži propast !"

(narodna)

"Nema jada gdje pravda vlada !"

(narodna)

"U svačem potvrda, gotova sumnja !"

(narodna)

"Ko pravo govori, malo ko ga voli !"

(narodna)