Početna Žene i ljubav
Vidite svoju IP adresu!

- Kad znade žena da je muž voli, onda traži da je i za malu stvar moli.

- Zla žena, gvozden lanac oko vrata.

- Ako se želiš jednoj ženi zamjeriti, pred njom pohvali drugu ženu.

- Što je u junaka sablja, to je u žene jezik, oštar i sasječe.

- Čovjek bez slobode, k'o riba bez vode.

- U ljubavi čovjek zaslijepi pa misli da ga niko ne vidi.

- Ko je ljubomoran k'o da je bolestan, pa nek se žena od njega ne odmiče kao ni od bolesnika.

- Kud srce tegli tud oko leti.

- Što srce ljubi to oko begeniše.

- Zbog ljubavi mnogi izgubi pamet, a zbog pameti mnogi izgubi ljubav.

- Ljepota i vrijeme najbrže prolaze.

- Ljubav je kao groznica, samo što počinje vatrom, a završava zimom.

- Ljubav je kao bolest, nekad traje tri dana, nekad sedmicu, a rijetko nekoliko mjeseci.

- Ko ti je drag nikakve mu greške ne vidiš, a ko ti je mrzak samo mu greške vidiš.

- Ljubav i sloga omoguće i nemoguće, a mržnja i razdor i moguće onemoguće.

- Najbistriju pamet ljubav zamuti.

- Majka je pojam koji se samo jednom u životu upozna - kad umre.