Početna Latinske izreke
Vidite svoju IP adresu!

A

Acta, non verba. - Djela, ne riječi.
Ad acta - Među spise
Ad notam. - Na znanje
Adiatur et altera pars. - Neka se sasluša i druga (protivnička) strana.
Alea iacta est! - Kocka je bačena. - izgovorio Julije Cezar pri prelasku rijeke Rubikon
Alpha et omega - Početak I kraj
Alter ego. - Drugo ja. Prisni prijatelj.
Amor omnia vincit. - Ljubav pobjeđuje sve.
Audaces (fortes) fortuna iuvat. - Hrabrima pomaže sreća.
Ave Imperator, morituri te salutant! - Zdravo care, pozdravljaju te oni koji će umrijeti.

B

Bis dat, qui cito dat. - Duplo daje ko brzo daje. Brza pomoć, dvostruka pomoć.
Bis vincit, qui se vincit in victoria. - Dvaput pobjeđuje ko sebe pobjeđuje u pobjedi.
Bona fide. U dobroj vjeri. - U najboljoj namjeri.

C

Casus belli. - Povod ratu. Uzrok u sukobu.
Ceterum censeo Carthaginem delendam esse. - Uostalom, smatram da Kartaginu treba razoriti.
Clara pacta, boni amici. - Čisti računi, duga ljubav.
Cogito ergo sum. - Mislim, dakle postojim.
Condicio sine qua non. - Nezaobilazan uslov.
Cornix cornici oculos non effodiet. - Vrana vrani ne vadi oči.
Corpus delicti. - Dokaz zločina.
Cum tacent, clamant. - Kad šute, viču.
Curriculum vitae. - Životopis. Biografija

D

De gustibus (et coloribus) non est disputandum. - Ukusi su različiti. O ukusima (i bojama) se ne valja raspravljati.
Dignum laude virum Musa vetat mori. - Muza neda umrijeti mužu vrijednu hvale.
Divide et impera! - Zavadi pa vladaj!
Do ut des. - Dam da bi ti meni dao.
Dum vivis sperare decet. - Dok živiš, dolikuje ti da se nadaš.
Duobus ligantibus tertius gaudet. - Dok se dvojica svađaju, treći se veseli.

E

Errando discimus. - Griješeći učimo.
Errare humanum est. - Griješiti je ljudski.
Ex nihilo aliquid facere. - Napraviti iz ničega nešto.

F

Fama est. - Priča se.
Felix, qui potuit rerum cognoscere causas. - Sretan je onaj koji zna uzroke stvari.
Fieri potest ut amici inimici fiant. - Moguće je da prijatelji postanu neprijatelji.
Finis coronat opus. - Kraj djelo krasi.

H

Hanibal ante portas - Hanibal pred vratima.
Historia (est) testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis. - Istorija je svjedok vremena, svjetlo istine, život pamćenja, učiteljica života, glasnica starine.
Historia est magistra vitae. - Istorija je učiteljica života.
Hominem experiri multa paupertas iubet. - Siromaštvo tjera čovjeka da mnogo podnese. Nevolja svačemu čovjeka nauči.
Homo homini lupus est. - Čovjek je čovjeku vuk.
Honores mutant mores. - Časti mijenjaju običaje.

I

In dubio pro reo(pravni izraz). - U neizvjesnosti (u sumnji) treba odlučiti u korist optuženika.
Iniuriam qui facturus est, iam fecit. - Ko namjerava učiniti nepravdu, već ju je učinio.
Inter arma silent Musae, et leges. - U ratnoj buci šute Muze, ali i zakoni.
In vino veritas. - U vinu je istina.
Ipso facto. - Već samim činom. Samo po sebi.
Iubet nos Pythius Apollo noscere nosmet ipsos. - Pitijski Apolon nam nalaže da upoznamo same sebe.

L

Labor omnia vincit. - Rad pobjeđuje sve.
Lapsus calami. - Greška u pisanju.
Lapsus linguae. Greška u govoru.
Lege artis. - Po svim pravilima umijeća. Prema stručnim propisima.
Lupus in fabula. - Vuk u priči. Mi o vuku, a vuk na vratima.

M

Mala fide. - U lošoj vjeri.
Manu propria. - Vlastitom rukom. Vlastoručno.
Manus manum lavat. - Ruka ruku mije.
Margaritas ante porcos. - (Ne bacajte) biserje pred svinje.
Mea culpa, mea maxima culpa. - Moj grijeh, moj najveći grijeh.
Medicus curat, natura sanat. - Doktor liječi, priroda ozdravlja.
Memoria minuitur, nisi eam exerceas. - Pamćenje slabi ako ga ne vježbaš.
Mens sana in corpore sano. - U zdravom tijelu zdrav duh.

N

Nemo nascitur sapiens, sed fit. - Niko se nije rodio mudar.
Nihil opertum quod non reveletur. - Ništa nije (tako) skriveno da se ne bi otkrilo.
Noli turbare circulos meos. - Nemoj kvariti moje krugove
Nomina sunt odiosa. - Imena su omrznuta (mrska).
Nulla dies sine linea. - Nijedan dan bez poteza (kistom).
Nulla lingua tam dificillis est quin disci possit. - Nijedan jezik nije tako težak da se ne bi mogao naučiti.

O

Orandum est, ut sit mens sana in corpore sano. Treba se moliti da bude zdrav duh u zdravu tijelu.

P

Panem et circenses. - Hljeba i igara.
Pars pro toto. - Dio za cjelinu.
Per aspera ad astra. - Kroz trnje do zvijezda.
Periculum in mora. - Pogibao je u odlaganju.
Poeta nascitur, orator fit - Pjesnik se rađa a govornik se stvara.
Post nubila Phoebus. - Poslije oblaka dolazi sunce.

Q

Qualis rex, talis grex. - Kakav pastir, takvo stado.
Qui tacet, consentire videtur. - Onaj koji ćuti, čini se da pristaje. Ćutnja je znak odobravanja.
Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes. - Šta god to bilo, bojim se Danajaca (Grka) i kad darove donose.
Quis? Quid? Ubi? Quibus auxiliis? Cur? Quomodo? Quando? - Kko? Šta? Gdje? Čime? Zašto? Kako? Kada?
Quod erat demonstrandum. - Šta se trebalo dokazati.
Quod nocet, docet. - Što škodi, to poučava. Što muči, uči.
Quot capita, tot sententiae. - Koliko ljudi, toliko ćudi.
Quot linguas calles, tot homines vales. - Koliko jezika znaš, toliko ljudi vrijediš.
Quo vadis? - Kuda ideš?

R

Regnum regno non praescribit leges. - Kraljevstvo kraljevstvu ne propisuje zakone.
Rem tene, verba sequentur. - Vladaj predmetom (o kojem govoriš), riječi će dolaziti same od sebe.
Repetitio est mater studiorum. - Ponavljanje je majka znanja.
Ridendo dicere verum. - Smijući se govoriti istinu.

S

Saepe fit ut aliorum vitia facilius videamus quam propria. - Često se događa da tuđe mane lakše vidimo nego svoje.
Scio nihil scire. - Znam da ništa ne znam.
Si cupias pacem, linguam compesce loquacem. - Ako želiš mir, obuzdaj brbljavi jezik.
Si habes unde, infunde! - Natoči, ako imaš odakle!
Si tacuisses, philosophus mansisses. - Da si ćutao, bio bi mudrac.
Sic itur ad astra. - Tako se ide ka zvijezdama. Tako se dolazi do slave.
Sic transit gloria mundi. - Tako prolazi slava svijeta.
Sine ira et studio. - Bez mržnje (srdžbe) i naklonosti.
Summa cum laude. - S najvećom pohvalom.
Summa summarum. - Sve u svemu.
Summum ius, summa iniuria. - Najveće pravo (zna biti) najveća nepravda.

T

Tarde (sero) venientibus ossa. - Onima koji kasne, dolaze kosti.

U

Ut ameris, ama! - Da bi bio ljubljen, ljubi!
Ut desint vires, tamen est laudanda voluntas. - Pa makar nedostaje snaga, ipak treba pohvaliti volju.

V

Varietas delectat. - Raznolikost veseli.
Veni, vidi, vici. - Dođoh, vidjeh, pobijedih.
Vim vi repellere licet. - Dopušteno je silu odbiti silom.
Viribus unitis. - Združenim (zajedničkim) snagama.
Vis vitalis. - Životna snaga.
Vinum bonum, pax in domum. - Dobro vino, mir u kući.
Vivere tota vita discendum est. - Čovjek se uči dok je živ.
Vox populi, vox Dei. - Glas naroda, glas Boga.

 

I JOŠ VIŠE :

 

 • Ab assuetis non fit passio. - Čovjeka ne uzbuđuje ono što je često.
 • Ab Iove principium. – Početak je od Jupitera (tj. počnimo od najvažnijeg).
 • Abyssus abyssum invocat. – Ponor izaziva ponor (tj. jedan grijeh izaziva drugi).
 • Accipere quam facere praestat iniuriam. – Bolje je nepravdu trpjeti nego nanositi. (Ciceron)
 • Acta est fabula. – Predstava je završena. (Oktavijan August)
 • Ad acta. - Među spise (tj. baciti u zaborav).
 • Ad kalendas Graecas. – Na grčke kalende (tj. nikada).
 • Ad litteram. – Doslovno.
 • Alea iacta est! – Kocka je bačena. (Gaj Julije Cezar)
 • Alma mater. – Majka hraniteljica (obično se misli na univerzitet).
 • Alpha et omega. - Alfa i omega (tj. početak i kraj).
 • Alteri semper ignoscito, tibi nunquam. – Drugome uvijek praštaj, sebi nikada. (Seneka)
 • Amor omnia vincit. – Ljubav sve pobjeđuje.
 • Amicus certus in re incerta cernitur. – Pravi se prijatelj u nevolji poznaje.
 • Amicus Plato, sed magis amica veritas. – Drag mi je Platon, ali mi je istina draža. (Aristotel)
 • Ancoras tollere. – Dići sidro.
 • Anima candida. – Čestita duša.
 • Ante meridiem. – Prije podne.
 • Anquilla non capit muscas. – Orao ne hvata muhe (tj. veliki čovjek ne bavi se malim stvarima).
 • Ardua prima via est. – Težak je prvi put (tj. svaki početak je težak).
 • Arbiter elegantiae. - Sudija otmjenosti.
 • Ars longa, vita brevis. – Umjetnost je duga, život kratak.
 • Ars poetica. – Pjesnička umjetnost.
 • Artem non odit nisi ignarus. – Samo neznalica mrzi umjetnost (natpis na muzeju u Berlinu).
 • Asinus asinum fricat. – Magarac magarca češe.
 • Audaces fortuna iuvat. – Sreća pomaže hrabrima.
 • Audiatur et altera pars. – Neka se čuje i druga strana.
 • Audi, vide, tace, si vis vivere in pace. – Slušaj, gledaj, šuti, ako želiš živjeti u miru.
 • Aurora Musis amica est. – Zora je muzama prijateljica.
 • Aut-aut. – Ili-ili (tj. izbor između 2 mogućnosti).
 • Ave, Caesar, morituri te salutant! – Zdravo, care, pozdravljaju te oni koji će umrijeti.
 • Bellum omnium in omnes. – Rat svih protiv svih.
 • Bene vixit qui bene latuit. – Dobro je proživio ko se dobro prikrio.
 • Bona fide. – U dobroj namjeri.
 • Bovi imponere clitellas. – Stavljati volu samar.
 • Calamitas nulla sola. – Nijedna nesreća ne dolazi sama.
 • Carpe diem. – Zgrabi (iskoristi) dan.
 • Casus belli. – Povod za rat (tj. događaj kojim se opravdava rat).
 • Cave ab homine unius libri. – Čuvaj se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu.
 • Certo certius. – Sigurnije od sigurnoga.
 • Ceterum censeo Carthaginem esse delendam. – Uostalom, mislim da Kartagu treba razoriti. (Katon Stariji u Rimskom senatu)
 • Circulus vitiosus – Začarani krug.
 • Citius, altius, fortius! - Brže, više, jače! (olimpijsko geslo)
 • Clara pacta boni amici. – Čist račun, duga ljubav.
 • Claude os, aperi oculos! – Zatvori usta, otvori oči!
 • Clavus clavo eicitur. – Klin se klinom izbija. (Ciceron)
 • Cogito, ergo sum. – Mislim, dakle postojim. (René Descartes)
 • Conditio sine qua non. – Uvjet bez kojeg ne biva.
 • Cornix cornici oculos non effodiet. – Vrana vrani očiju ne vadi.
 • Cornu copiae – Rog izobilja.
 • Credo quia absurdum est. – Vjerujem jer je besmisleno. (Tertulijan)
 • Credo ut intelligam. – Vjerujem da bih shvatio. (Aurelije Augustin)
 • Cui bono? – U čiju korist?
 • Cuiusvis hominis est errare. – Svaki čovjek može pogriješiti.
 • Cum grano salis. – Sa zrnom soli (tj. ne sasvim ozbiljno).
 • Cygni cantus – Labuđi pjev (tj. posljednje djelo nekog umjetnika).
 • De gustibus non est disputandum. – O ukusima ne vrijedi raspravljati.
 • De mortuis nihil nisi bene. – O mrtvima sve najbolje.
 • Deus ex machina. – "Bog iz sprave" (tj. neočekivano rješenje).
 • Dictum factum. – Rečeno – učinjeno.
 • Diem perdidi. – Izgubio sam dan.
 • Dies diem docet. – Dan je danu pouka.
 • Divide et impera. – Zavadi pa vladaj.
 • Divitiarum et formae gloria fluxa est. – Krhka je slava bogatstva i zlata. (Salustije)
 • Dixi et salvavi animam meam. – Rekoh i spasih svoju dušu.
 • Domine, domine dominae sunt? – Gospodine, da li su gospođe kod kuće? (igra riječi)
 • Dormit aliquando ius, moritur nunquam. – Pravda ponekad spava, ali nikad ne umire.
 • Dulce cum utili. – Ugodno s korisnim.
 • Dulce enim etiam nomen est pacis. - Slatko je već i ime "mir". (Ciceron)
 • Dum spiro spero. – Dok dišem (živim), nadam se.
 • Dura lex sed lex. – Strog zakon, ali zakon.
 • Eppur si muove. – Ipak se (o)kreće. (Galileo Galilej)
 • Equi donati dentes non inspiciuntur. – Darovanom konju ne gleda se u zube.
 • Errare humanum est. – Ljudski je griješiti. (Horacije)
 • Estote sapientes sicut serpentes et taciti sicut columbae. – Budite mudri kao zmije i bezazleni kao golubovi. (Isus Krist)
 • Exceptio firmat regulam. – Izuzetak potvrđuje pravilo.
 • Ex nihilo nihil fit. – Ništa ne nastaje ni iz čega.
 • Ex tempore. – Odmah; smjesta.
 • Ex malis eligere minimum. – Od zala birati najmanje.
 • Experientia docet. – Iskustvo poučava. (Vergilije)
 • Faber est suae quisque fortunae. – Svako je kovač svoje sreće.
 • Facta, facta, non verba! – Djela, djela, ne riječi!
 • Fama volat! – "Glas leti!", tj. vijest se brzo širi.
 • Fas est et ab hoste doceri. – I od neprijatelja treba učiti.
 • Festina lente! – Požuri polahko!
 • Fide, sed cui, vide! – Vjeruj, samo pazi kome vjeruješ.
 • Finis coronat opus. – Konac djelo krasi.
 • Finis santificat media. – Cilj opravdava sredstvo.
 • Fortasse erit, fortasse non erit. – Možda će biti, možda neće biti.
 • Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae voluntatis. – Slava Bogu na visini i na Zemlji mir i među ljudima dobra volja.
 • Gratia gratiam parit! – Ljubav rađa ljubav!
 • Hannibal ante portas. – "Hanibal je pred vratima", tj. nastupila je opasnost.
 • Historia magistra vitae est. – Historija je učiteljica života.
 • Hoc loco. – Na ovom mjestu (ovdje).
 • Hodie mihi, cras tibi. – Danas meni, sutra tebi.
 • Homo sui juris. – Samostalan, nezavisan čovjek.
 • Homo homini lupus (est). - Čovjek je čovjeku vuk.
 • Homo novus. – Skorojević.
 • Honores mutant mores. – Počasti mijenjaju ponašanje (navike).
 • Id est. – To jest.
 • Ignoramus et ignorabimus. – Ne znamo, a nećemo nikada ni znati.
 • Ignorantia legis non excusat. – Nepoznavanje zakona nije izgovor.
 • Ignorantia nocet. – Neznanje škodi.
 • Imago animi sermo est. – Govor je slika duše. (Ciceron)
 • Incidit in Scyllam, qui vult vitare Charybdim. – Upada u Scilu ko želi izbjeći Haribdu.
 • In dubio pro reo. – U sumnji treba suditi blaže.
 • In medias res. – U sredinu stvari (tj. preći na suštinu).
 • In rebus adversis meliora sperare memento. – U nevolji ne zaboravi da će doći bolja vremena. (Poslije kiše sunce sija.)
 • In spe. – U nadi.
 • In vino veritas. - U vinu je istina (pijan govori što trijezan misli).
 • Inter arma musae tacent. (Inter arma silent musae.) – Među oružjem muze šute (tj. nema umjetnosti za vrijeme rata).
 • Inter nos. – Među nama.
 • Intus, intus est Troianus equus. – Unutra, unutra je trojanski konj (tj. opasnost je blizu).
 • Iuris praecepta sunt haec: honeste vivere, alterum non laedere, suum cuique tribuere. – Propisi prava jesu: pošteno živjeti, drugog ne vrijeđati, svakom njegovo dati.
 • Ius est ars boni et aequi. – Pravo je umjetnost dobrog i jednakog.
 • Ius obruitur vi. – Sila sahranjuje pravo.
 • Iustitia omni auro carior. – Pravičnost je od sveg zlata skupocjenija. (Ciceron)
 • Iustitia regnorum fundamentum. – Pravičnost je (ili treba biti) osnov vladavine.
 • Labor omnia facit. – Rad čini sve.
 • Labor omnia vincit. – Rad sve pobjeđuje (u radu je spas).
 • Lapsus calami. – Omaška u pisanju.
 • Lapsus linguae. – Omaška u govoru.
 • Lapsus memoriae. – Omaška u pamćenju.
 • Legalitas regnorum fundamentum. – Zakonitost je temelj država.
 • Leve fit quod bene fertur onus. – Teret postaje lakši kad se spretno nosi.
 • Libertati viam facere. – Otvarati put slobodi.
 • Licentia poetica. – Pjesnička sloboda.
 • Lupus in fabula. – "Vuk u priči", tj. "Mi o vuku, a vuk na vrata".
 • Magni nominis umbra. – Sjenka značajnog čovjeka. (Lukan)
 • Mala herba cito crescit. – Korov brzo raste.
 • Malum discordiae. – Jabuka razdora.
 • Manifestum non eget probatione. – Očiglednu stvar ne treba dokazivati.
 • Manu propria. – Svojeručno.
 • Manus manum lavat. – Ruka ruku mije.
 • Margaritas ante porcos. – (Bacati) bisere pred svinje.
 • Mater semper certa est. – Majka je uvijek izvjesna.
 • Mea culpa – Moja krivica.
 • Mea parvitas – Moja malenkost.
 • Medice, cura te ipsum. - Liječniče, izliječi sebe (tj. pometi najprije ispred svog praga)
 • Medio tutisimus ibis. – Sredinom je najbolje ići. (Ovidije)
 • Medium tenuere beati. – Sredine se drže blaženi.
 • Melius non incipient, quam desinunt. – Bolje ne počinjati nego stati na pola.
 • Memento mori. – Sjeti se da si smrtan.
 • Mens sana in corpore sano. – U zdravom tijelu zdrav duh.
 • Modus vivendi. – Način života.
 • Mutum est pictura poema. – Slika je nijema pjesma.
 • Natura in minimis maxima. – Priroda je u najmanjem najveća.
 • Natura non facit saltus. – Priroda ne čini skokove.
 • Nec Hercules contra duos. – Ni Heraklo (ne može) protiv dvojice.
 • Nemo dat quod non habet. – Što nemaš ne možeš dati.
 • Nihil humani a me alienum puto. – Ništa što je ljudsko nije mi strano. (Horacije)
 • Nolens volens. – Htio-ne htio.
 • Noli turbare circulos meos. - Ne diraj moje krugove, tj. "Ne uznemiravaj me, ne dosađuj mi". (Arhimed)
 • Nomina sunt odiosa. – Imena su mrska, tj. imena ne treba spominjati.
 • Non omnia possumus omnes. – Ne možemo svi sve.
 • Non uno iuctu arbor cadit. – Od jednog udarca drvo ne pada.
 • Non progredi est regredi. – Ne napredovati znači nazadovati.
 • Non quis, sed quid. – Ne ko, već šta.
 • Non scholae, sed vitae discimus. – Ne za školu, već za život učimo.
 • Non ut eadem vivo, sed ut vivam edo. – Ne živim da bih jeo, nego jedem da bih živio.
 • Nosce te ipsum. - Upoznaj sebe samog. (latinski prevod Sokratove misli)
 • Nota bene. – Upamti dobro.
 • Nulla regula sine exceptione. – Nijedno pravilo nije bez izuzetka.
 • Nullum crimen, nulla poena sine lege. – Nema zločina i nema kazne ako to nije propisano zakonom.
 • Nullus effectus sine causa. – Nema posljedice bez uzroka.
 • Nunc aut nunquam. – Sad ili nikad.
 • O tempora, o mores! – Čudnih li vremena, čudnih li običaja! (Ciceron)
 • Obscurum per obscurius. – Nejasno nejasnim.
 • Occasio facit furem. – Prilika čini lopova.
 • Oculum pro oculo, dentem pro dente. – Oko za oko, zub za zub.
 • Omne ingnotum pro magnifico. – Sve nepoznato smatra se veličanstvenim.
 • Omne nimium nocet. – Sve što je previše, škodi.
 • Omne initium difficile est. – Svaki početak je težak.
 • Omnia mea mecum porto. – Sve svoje sa sobom nosim.
 • Omnium rerum mensura homo. – Čovjek je mjera svih stvari.
 • Orate ne intretis in tentationem. – Molite se da ne dođete u iskušenje. (Isus Krist)
 • Per aspera ad astra. – Preko trnja do zvijezda.
 • Persona grata. - Poželjna (draga) osoba.
 • Persona non grata. – Nepoželjna osoba.
 • Piscem natare doces. – Učiš ribu plivati.
 • Plus minus. – Više-manje (otprilike).
 • Post hoc, ergo propter hoc. – Poslije ovog, dakle, zbog ovog.
 • Post meridiem. - Poslije podne.
 • Post scriptum. – Poslije onoga što je napisano.
 • Potentes potenter tormenta patientur. – Ko se služi silom, od sile će i poginuti.
 • Potius sero quam numquam. – Bolje ikad nego nikad.
 • Prima virtus est vitio carere. – Najvažnija vrlina je biti bez mahana.
 • Primum vivere, deinde philosophari. – Prvo živjeti, onda filozofirati.
 • Primus inter pares. – Prvi među jednakima.
 • Pro bono publico. – Za opće dobro.
 • Procul a Jove, procul a fulmine. – Daleko od Jupitera, daleko od groma, tj. dalje od moćnih, dalje od njihovog bijesa.
 • Pulsate et operietur vobis. – Kucajte i otvorit će vam se.
 • Quae nocent, saepe docent. – Što škodi, često uči.
 • Qui tacet consentire videtur. – Ko šuti izgleda da se slaže.
 • Quidquid latine dictum sit, altum videtur. – Šta god se kaže na latinskom, zvuči mudro.
 • Quisque suorum verborum optimus interpres. – Svako je najbolji tumač svojih riječi.
 • Quo vadis, Domine? – Kuda ideš, Gospode? (apostol Petar uputio Kristu)
 • Quot capita, tot sententiae. – Koliko glava, toliko mišljenja.
 • Recta linea brevissima, recta via tutissima. – Prava linija je najkraća, tj. pravi put je najsigurniji.
 • Reliquiae reliquiarum. – Ostaci ostataka.
 • Repetitio mater studiorum est. – Ponavljanje je majka znanja.
 • Res, non verba. – Djela, ne riječi!
 • Res publica. – Opća (javna) stvar.
 • Risu inepto res ineptior nulla est. – Nema neukusnije stvari od neukusnog (neumjesnog) smijeha.
 • Risum teneatis? – Možete li da se ne nasmijete?
 • Sapienti sat. – Pametnome dosta.
 • Sapiens homo omnia sea secum portat. – Pametan čovjek sve svoje sa sobom nosi, tj. osim znanja, ništa nam nije potrebno.
 • Semper dic verum, vacuam duc crimine vitam, fer patienter onus, fac sapienter opus. – Uvijek govori istinu, ne čini zlo, strpljivo podnosi teret, razumno radi posao.
 • Senatus populusque Romanus. – Rimski senat i narod.
 • Si fueris Romae, Romano vivito more, si fueris alibi, vivito sicut ibi. – Ako budeš u Rimu, živi na rimski način, ako budeš na drugom mjestu, živi kao ondje.
 • Sic itur ad astra. – Dotaći zvijezde.
 • Sic transit gloria mundi. – Tako prolazi slava svijeta.
 • Sine lingua Latina nulla intelligentia. – Bez (znanja) latinskog jezika nema obrazovanja.
 • Sine lege autem poena conscientia est. – Kada nema zakona, kazna je savjest.
 • Si vis pacem, para bellum. – Ako želiš mir, spremaj se za rat.
 • Sub rosa. – "Ispod ruže", tj. u tajnosti, u povjerenju.
 • Sub voce. – Pod riječju.
 • Suaviter in modo, fortiter in re! – U načinu blago, u suštini nepopustljivo!
 • Sunt facta verbis difficiliora. – Teža su djela nego riječi. (Ciceron)
 • Surdo fabulam naras. – Gluhom pričaš priču (uzalud mu govoriš).
 • Tabula Pythagorica. – Tablica množenja.
 • Tabula rasa. – "Izbrisana tablica", tj. čovjek se rađa bez ikakvih urođenih saznanja i iskustava.
 • Tantum possumus quantum scimus. – Toliko možemo koliko znamo.
 • Tempori parce! – Štedi vrijeme!
 • Teneo te, Africa! – Držim te, Afriko! (Svetonije pripisao Cezaru)
 • Tertium non datur. – Trećega nema.
 • Testis unus, testis nullus! – Jedan svjedok – nikakav svjedok!
 • Timeo Danaos et dona ferentes. – Bojim se Danajaca i kad darove nose.
 • Timeo hominem unius libri. – Bojim se čovjeka koji je pročitao samo jednu knjigu.
 • Tu ne cede malis, sed contra audentior ito. – Ne ustukni pred nedaćom, već joj hrabro u susret kreni. (Vergilije)
 • Tu quoque, Brute, mi fili? – "Zar i ti, sine Brute?" (Gaj Julije Cezar)
 • Ubi bene, ibi patria. - Gdje je dobro, tamo je domovina.
 • Una hirundo non facit ver. – Jedna lasta ne čini proljeće.
 • Unusquisque suae fortunae faber est. – Svako je kovač svoje sreće.
 • Urbs aeterna. – Vječni grad (Rim).
 • Usus est optimus magister. – Iskustvo je najbolji učitelj. (Ciceron)
 • Ut ameris, ama! – Da bi bio voljen, voli!
 • Ut sementem feceris, ita metes. – Kako budeš posijao, tako ćeš i požnjeti.
 • Vae victis! – Teško pobijeđenima!
 • Veni, vidi, vici. – Dođoh, vidjeh, pobijedih. (Gaj Julije Cezar)
 • Venies sub dentem. – Doći ćeš pod zub, tj. dopast ćeš mi šaka.
 • Verba volant, scripta manent. – Riječi lete, zapisi ostaju.
 • Veritas vincit. – Istina pobjeđuje.
 • Vinum et pueri veraces. – Djeca i pijanci ne lažu.
 • Virtus, non copia vincit. – Pobjeđuje hrabrost, a ne mnoštvo.
 • Vis legis. – Sila zakona.
 • Vivere est militare. – Živjeti znači boriti se. (Život je borba.)
 • Votum separatum. – Izdvojeni glas.
 • Vox populi, vox Dei. – Glas naroda, glas Boga.