Početna Numeriranje stranica MSWord 2010
Vidite svoju IP adresu!

Imate situaciju da želite da vam se brojevi stranica u seminarskom /magistarskom radu počnu pojavljivati od 6-te stranice, a da prethodne stranice budu uračunate, ali da se ne prikazuju brojevi na njima?! Uradite ovako:

-------------------------------------------------------

1. Kliknite na dnu posljednje (pete) stranice na kojoj ne želite da se prikazuju brojevi stranica.

2. Odaberite u alatima Page Layout.

3. Klik na Breaks ikonu u Page Setup grupi.

4. Klik na Section Breaks-Next Page.

5. Klik na Insert izbornik u alatima.

6. Odaberite Header ikonu i napadajućem izborniku Edit Header.

7. De-selektujte Link To Previous u Header & Footer alatima koji će se otvoriti.

8. Odite nazad u Insert izbornik i ponovite korake 5 do 7 za Footer, kako ste uradili za Header.

9. Ako već imate brojeve u Prvoj sekciji (First Section, od stranice 1 do 5), obrišite bilo koji nestaće i ostali.

10. Idite na listove druge sekcije (Second Section).

11. Na Design izborniku klik na Page Number ikonu.

12. Klik na Format Page Numbers.

13. Ako želite da se računaju stranice iz Prve sekcije, ali da se ne vide, klik na Continous

14. Ili, ako želite da brojevi stranica počnu od 1, klik na Start At:...Broj 1 bi se trebao već nalaziti u brojčaniku.

15. Klik na OK. To bi trebalo biti to.

Šta imate? Imate dvije sekcije u dokumentu. Obje skecije imaju zaglavlje i podnožje, ali brojevi stranica će se pojavljivati samo u drugoj sekciji. Na dva načina: od broja jedan ili od broja 6, zavisi kako ste sebi zadali.

-------------------------------------------------------------------

Ako vam je ovo pomoglo, donirajte nekoliko maraka u humanitarne svrhe u okruženju gdje živite i radite.