Početna E - Literatura Informatička rješenja Win XP problem
Vidite svoju IP adresu!

Kako popraviti Windows XP professional operativni system kad prijavi grešku:

Windows could not start because the following file is missing or corrupt:

\WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM

You can attempt to repair this file by starting Windows Setup using original Setup CD-ROM.

Select 'R' at the first screen to start repair.

Ovako izgleda taj ekran:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pronađite svoj instalacijski CD sa Windows OS koji koristite...

U bios-u računara podesite da se sistem pokreće sa CD/DVD -ROM-a...

Pokrenite računar sa CD-a tako što ćete pritisnuti bilo koji taster kad vam bude ponuđena ta opcija na ekranu:

Press any key to boot from CD.....

Pokrenuće se Windows Setup

Ne preduzimati ništa dok se ne ponudi opcija: Welcome to Setup

Sa tri izbora:

-          To set up Windows...

-          To repair a Windows...

-          To quit Setup without...

Pritiskom na slovo 'R' na tastaturi otvoriće vam se Recovery Console koja izgleda ovako:

Vjerovatno imate samo jednu Windows instalaciju (ako ima više biće sve popisane od broja 1 pa nadalje) i vaša instalacija je

1: C:\WINDOWS

Pošto želite popraviti baš tu instalaciju pritisnite 1

Ako je vaš Windows zaštićen lozinkom, ukucajte tu lozinku (to je lozinka administratora, za Operativni System)... nakon toga ćete dobiti prompt:

C:\WINDOWS>

 

Napravite tada jedan privremeni direktorij (folder) na C disku u Folderu Windows, pod nazivom 'tmp'na slijedeći način:

C:\WINDOWS>md tmp

 

U taj direktorij ćemo kopirati fileove: system, software, sam, security i default, koji se nalaze u folderu config/systema32, odnosno, kopiramo ih jedan po jedan kao backup, na slijedeći način:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\system c:\windows\tmp\system.bak

( neka vas ne zabrinjava ako donijete odgovor The system can not find the specified file ...ili

File could not be copied, jer je uglavnom taj „system“ file „pokvaren“...zatim kopirate backup ostalih fileova kako je prikazano danje:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\software c:\windows\tmp\software.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\sam c:\windows\tmp\sam.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\security c:\windows\tmp\security.bak

C:\WINDOWS>copy c:\windows\system32\config\default c:\windows\tmp\default.bak

 

Nakon što smo kopirali u temporary folder navedene fileove (osim možda system file)...vrijeme je da ih obrišemo iz systema na slijedeći način:

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\system

(Možda i ovdje dobijete odgovor: No maching files were found, ali ni to neka vas ne zabrinjava..)

Dalje obrišete:

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\software

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\sam

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\security

C:\WINDOWS>delete c:\windows\system32\config\default

 

I konačno da oporavimo system sa ispravnim fileovima koje je računar preuzeo sa instalacijskog CD-a:

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\system c:\windows\ system32\config\system

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\software c:\windows\ system32\config\software

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\sam c:\windows\ system32\config\sam

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\security c:\windows\ system32\config\security

C:\WINDOWS>copy c:\windows\repair\default c:\windows\ system32\config\default

Konačno:

C:\WINDOWS>exit

 

Učitaće se potpuno POPRAVLJEN i ispravan operativni system Windows XP !

Ako vam je ovo pomoglo donirajte par maraka ili dolara u humanitarne svrhe !