Početna Zaboravljene riječi
Vidite svoju IP adresu!

1. Ganjak = predsoblje, hodnik...

2. Hemo = hajdemo, hajmo...

3. Haj vamo = dođi ovamo, hajde ovamo...

4. Viđaj = vidi, pogledaj...

5. Haljat = wc...

6. Zahod = wc...

7. Ćenifa = wc...

8. Špitalj = bolnica...

9. Vrenka = varenika, kuhano mlijeko...

10. Mliko = jogurt, kiselo mlijeko...

11. Vire lje = vjere mi...

12. Čojk = čojek, čoek, čovjek...

13. Frnjoka = frnjokalica, nos,

14. Bocun = glava

15. Gujca = guzica, dupe...

16. Metnuti = staviti...

17. Eglendisati = pričati, razgovarati...

18. Hasta = bolestan...

19. Prtokol = naranča...

20. Brete = brate...

21. Haj = hajde

22. Vamo = ovamo...

23. Handrmolja = dotrajala stvar, stara neispravna stvar...

24. Kruzana = kukuruzana, ostava za kukuruz...

25. Kumpir = krompir...

26. Did = djed...

27. Ho'š = hoćeš...

28. S koli = kolima, automobilom...

29. Skini (se) = svuci (se) svuci (odjeću)...

30. Zalipi = zalijepi...

31. Došo = došao...

32. Krkačiti = nositi (na sebi)...

33. Moreš, morel' = možeš, može li...

34. Crk'nti = crknuti, svisnuti...

35. Beja = ovca...

36. Noćas = sinoć, večeras (noćas sam... noćas ću...)

37. Ojutros = jutros...

38. Bjen = bijen, tučen... (bićeš bjen)...

39. Dob'ćeš = dobićeš, dobiti ćeš...

40. Kotač = bicikl...

41. Pendžer = prozor...

42. Duvar = zid...

43. Peškir = ubrus, ručnik...

44. Kilim = ćilim, tkani tepih...

45. Sve'dno = svejedno...

46. Hem ovo, hem ono = svejedno, kako god, isto mi je...

47. Kaš'ka = kašika...

48. Reći iz zene u zenu = reći nekome otvoreno sve, u oči saopštiti...

49. Lapiti = oteti, iznenada uzeti...

50. Oslabio, oslabila = omršavio, omršavila...

51. Ugaziti = stati nogom u blato, balegu i sl...

52. Prn'ti = ispustiti "vjetar"...

53. Vajik, vavik, vaj'k = uvijek...

54. Him = njima... šta him je = šta je s njima...

55. Hi = njih... šta hi je = koliko ih je...

56. Ošerafiti ga = udariti ga

57. Haj' tuda = idi tim pravcem...

58. Okretnja = krivina na cesti...

59. Raskršće = raskrsnica...

60. Tamoka, tamokarke = tamo

61. Poluver = pulover, džemper...

62. Vesta = džemper sa dugmadima...

63. Meni je hebir = meni je svejedno...

64. Haman = zamalo, umalo...

65. Sprot tamo = ravno tim pravcem...

- nastaviće se ...