Početna MERINO boutique
Vidite svoju IP adresu!

Osnovna pravila pool biljara

U tekstu koji slijedi pročitajte osnovni pregled disciplina pool biljara:

1. Osmica

Disciplina Osmica se igra sa 15 objektnih kugli i sa bijelom kuglom. U igri pobjeđuje onaj igrač koji legalnim udarcem ubaci kuglu broj 8 (u bilo koju rupu koju je prije toga najavio), no prije toga mora ubaciti sve kugle iz svoje grupe od 7 kugli. Postoje dvije grupe kugli: pune kugle (brojevima od 1 do 7) i šarene kugle (brojevima od 9 do 15). Svaki udarac je potrebno najaviti (najčešće se igra na osam dobivenih partija).

 

2. Devetka

Devetka je disciplina pool biljara koja se igra sa devet objektnih kugli označenih brojevima od 1 do 9, te sa bijelom kuglom. Kugle se igraju po brojčanom redoslijedu, a da bi udarac bio legalan bijela kugla uvijek mora udariti u kuglu sa najmanjim brojem na stolu. Igrač koji legalnim udarcem pospremi kuglu broj 9 osvaja partiju (najčešće se igra na devet dobivenih partija).

3. Desetka

Desetka je disciplina pool biljara sa 10 objektnih kugli označenih brojevima od 1 do 10, te sa bijelom kuglom. Svaka kugla se najavljuje, osim u slučaju početnog razbijanja kugli. Kugle se gađaju po brojčanom redoslijedu, a da bi udarac bio legalan bijela kugla uvijek mora udariti u kuglu sa najmanjim brojem na stolu. Pobjeđuje onaj igrač koji sa legalnim udarcem pospremi kuglu broj 10. U slučaju da se kugla broj 10 pospremi prilikom početnog razbijanja, ona se vraća na donju točku, te isti igrač nastavlja s igrom (najčešće se igra na sedam dobivenih partija).

4. Straight pool – 14.1

Pool disciplina 14.1, poznatija pod nazivom straight pool se igra sa 15 brojčano označenih objektnih kugli i sa bijelom kuglom. Svaka kugla koja je pogođena sa legalnim najavljenim udarcem vrijedi jedan bod. U susretu pobjeđuje onaj igrač koji prvi postigne predviđeni broj bodova. Disciplina straight pool je vrlo specifična po tome što se cijeli susret igra kontinuirano zbrajajući pogođene kugle kao bodove, te nema pojedinačnih igara. Nakon što se pospremi 14 objektnih kugli, one se vraćaju na stol i ponovno slažu u trokut bez vršne kugle, te isti igrač koji je igrao zadnji udarac nastavlja s igrom (najčešće se igra do 100 osvojenih poena).

Više detalja o pravilima o pojedinim disciplinama možete pronaći na: www.biljar.hr (pod izbornikom Pool Biljar > Pravila)